Matkailupalvelun Turvallisuus

Matkailupalvelun Turvallisuus

Kun matkailija tulee ohjelmapalveluja tarjoavan yrityksen asiakkaaksi, on hänellä monenlaisia yritykseen kohdistuvia odotuksia. Todennäköisesti hän haluaa viihtyä matkallaan ja kokea jotakin sellaista, mitä hän ei voi kokea kotonaan. Koulutuksesi aikana olet eri tavoin tutustunut siihen, millaisia toiveita matkailijoilla on sekä miten näitä toiveita on mahdollista toteuttaa.

Yksi matkailijan toiveista on, että matka olisi turvallinen. Matkailupalvelun turvallisuus -opintojaksolla opit, millä tavalla matkailuyritys ja sen työntekijät voivat tämän toiveen toteuttaa. Asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan muun muassa riskikartoitusten, pelastussuunnitelmien, erilaisten ohjeistusten, vakuutusten sekä lainsäädännön avulla. Tästä oppimisympäristöstä löydät tietoa näistä välineistä, joilla matkailijan turvallisuudesta yrityksessä huolehditaan. Oppimisympäristöstä löydät myös tehtäviä, jotka opastavat sinua näiden välineiden käyttöön.

Lappi on turvallinen paikka. Sinun tehtäväsi on osaltaan huolehtia siitä, että myös yritys, jossa työskentelet, on turvallinen paikka.